gutta
inlux
copernit
meple
olin
edilferro
brai
juta
lemmi

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΩΝ


Η σωστή εφαρμογή εγκατάστασης της στεγανοποίησης και της προσεκτικής εργασίας είναι ουσιαστική για την επίτευξη ενός καλού στεγανοποιητικού συστήματος. Αυτό το τμήμα συμπληρώνει τις απαιτήσεις εγκαταστάσεων ή τους εφαρμόσιμους κώδικες οποιασδήποτε εφαρμογής όπου η μεμβράνη μας πρόκειται να εγκατασταθεί. Έχοντας εξοπλιστεί με τα κατάλληλα εργαλεία ξεκινάμε την εφαρμογή αυτών.

Οι επιφάνειες των κατασκευών πρέπει να είναι επαρκώς ομαλές, καθαρές, σταθερές χωρίς ξένες ύλες.
Η εγκατάσταση δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί όταν είναι οι περιβαλλοντικές θερμοκρασίες είναι μικρότερες από +5oC, όταν βρέχει ή χιονίζει ή όπου υπάρχει υπερβολικά υψηλή υγρασία. Οι επιφάνειες πρέπει να έχει μια ελάχιστη κλίση για τη φυσική αποξήρανση και έτσι ώστε το συσσωρευμένο νερό να διαλύεται μέσα σε 48 ώρες. Η σημασία της κατάλληλης αποξήρανσης ενός συστήματος στεγών κρίνεται απαραίτητη . Προτού να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση της στεγανοποίησης ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί ασφαλτικό αστάρι Monocoat ή Bitumen paint. Η κατανάλωση ασταριού εξαρτάται από τον τύπο της επιφάνειας και του πορώδους της, αλλά πρέπει, να είναι ενδεικτικά κατά σειρά 100 σε 250gr/m2 για ξύλινες γέφυρες και 100 σε 150gr/m2 για τις γέφυρες μετάλλων.

1.ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ
Τα ρολά της μεμβράνης ξετυλίγονται εντελώς και σωστά ευθυγραμμισμένα πριν να κυληθούν επάνω πάλι προς το κέντρο από καθένα τέλος τους. Η μεμβράνη εγκαθίσταται έπειτα με τη συγκόλληση μέθοδο από το κέντρο προς τις άκρες. Οι επικαλύψεις πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να στέλνουν το νερό προς τους αγωγούς ή τις υδρορροές. Οι μεμβράνες πρέπει να εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο που να μην είναι ποτέ περισσότερο από τρία πάχη σε οποιοδήποτε σημείο.
2.ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
Πλαϊνές επικαλύψεις: αυτές είναι οι ενώσεις που τρέχουν κατά μήκος της μεμβράνης. Οι επικαλύψεις γίνονται με τη θέρμανση της περιοχής επικάλυψης χρησιμοποιώντας έναν φανό υλικού κατασκευής σκεπής αερίου προπανίου έως ότου αρχίζει να λειώνει και να ρέει η ένωση. Αφού γίνει η επικάλυψη, ενώ είναι ακόμα ζεστή, η ένωση που διαμορφώνεται πρέπει να πιεστεί χρησιμοποιώντας έναν κύκλο που μυρίζεται trowel ή spatula έτσι ώστε μια μικρή ποσότητα ένωσης να στάζει από την ένωση. Οι πλαϊνές επικαλύψεις δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 10cm.
Κύριες επικαλύψεις: αυτές είναι οι ενώσεις στη κοντή πλευρά της μεμβράνης και δεν πρέπει ποτέ να είναι λιγότερο από 15cm. Γύρω από την περίμετρο της στέγης, των διεισδύσεων κ.λπ. η μεμβράνη πρέπει να υιοθετηθεί πλήρως στη γέφυρα ή το υπόστρωμα για τουλάχιστον 1 μέτρο.
3. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΨΗΦΙΔΑΣ
Οι πλαϊνές επικαλύψεις έχουν ελεύθερα σύνορα πλακών selvedge 10cm και θα πρέπει να εφαρμοστούν όπως στο στοιχείο 2 ανωτέρω. Ιδιαίτερη προσοχή, εντούτοις, πρέπει να ληφθεί στην σωστή σφράγιση της κύριας περιτύλιξης. Η κύρια επικάλυψη πρέπει να είναι τουλάχιστον 15cm και η περιοχή όπου η ένωση πρόκειται να διαμορφωθεί πρέπει να θερμανθεί χρησιμοποιώντας ένα trowel ή spatula και η ψηφίδα πρέπει να ξυθεί μακριά. Αυτό θα εξασφαλίσει την σωστή προσκόλληση μεταξύ των μεμβρανών. Οι επικαλύψις πρέπει να εφαρμόζονται έτσι ώστε να στέλνουν το νερό προς τους αγωγούς ή τις υδρορροές.
4. ΠΟΛΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Το στεγανοποιητικό σύστημα θα έπρεπε να προβλέπει τη χρήση περισσοτέρων από ένα στρώματος κι έτσι, τα επόμενα στρώματα θα συνδέονταν πλήρως με το προηγούμενο, κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ενώσεις να είναι τρικλισμένες.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Τα ρολά πρέπει πάντα να αποθηκεύονται κάθετα. Πρέπει να ξεφορτώνονται από τα οχήματα με προσοχή. Δεν πρέπει να πέφτουν από το όχημα. Μην φορτώνετε τα ρολά το ένα επάνω στο άλλο ακόμα και με διαχωριστικό. Εάν είναι δυνατόν, αποθηκεύστε τα ρολά μακριά από το άμεσο φως του ήλιου και προστατεύστε τους από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε θερμοκρασία όχι μικρότερη από +5oC. Αποθηκεύστε τα σε μια προστατευμένη θέση ή αφαιρέστε τη θερμότητα συρρικνώνεται την κάλυψη πολυαιθυλενίου. Θυμηθείτε ότι μια παλέτα ζυγίζει περίπου ένα τόνο. Να το θυμάστε αυτό όταν ανεβάζετε τα υλικά στην στέγη!

Έντυπο Υλικό

prospΔιαφημιστικά φυλλάδια, Τεχνικά εγχειρίδια και άλλα χρήσιμα για download...

Περισσότερα...

 

Untitled-22

 

Επικοινωνία

mailΜΟΝΟΤΕΧ
18χιλ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιων
Τ.Θ. 499 - 57101 ΘΕΡΜΗ
Τηλ. 23920 71479 - Fax 23920 21779
Monotex - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΩΝ
gutta
inlux
copernit
meple
olin
edilferro
brai
juta
lemmi

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΩΝ


Η σωστή εφαρμογή εγκατάστασης της στεγανοποίησης και της προσεκτικής εργασίας είναι ουσιαστική για την επίτευξη ενός καλού στεγανοποιητικού συστήματος. Αυτό το τμήμα συμπληρώνει τις απαιτήσεις εγκαταστάσεων ή τους εφαρμόσιμους κώδικες οποιασδήποτε εφαρμογής όπου η μεμβράνη μας πρόκειται να εγκατασταθεί. Έχοντας εξοπλιστεί με τα κατάλληλα εργαλεία ξεκινάμε την εφαρμογή αυτών.

Οι επιφάνειες των κατασκευών πρέπει να είναι επαρκώς ομαλές, καθαρές, σταθερές χωρίς ξένες ύλες.
Η εγκατάσταση δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί όταν είναι οι περιβαλλοντικές θερμοκρασίες είναι μικρότερες από +5oC, όταν βρέχει ή χιονίζει ή όπου υπάρχει υπερβολικά υψηλή υγρασία. Οι επιφάνειες πρέπει να έχει μια ελάχιστη κλίση για τη φυσική αποξήρανση και έτσι ώστε το συσσωρευμένο νερό να διαλύεται μέσα σε 48 ώρες. Η σημασία της κατάλληλης αποξήρανσης ενός συστήματος στεγών κρίνεται απαραίτητη . Προτού να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση της στεγανοποίησης ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί ασφαλτικό αστάρι Monocoat ή Bitumen paint. Η κατανάλωση ασταριού εξαρτάται από τον τύπο της επιφάνειας και του πορώδους της, αλλά πρέπει, να είναι ενδεικτικά κατά σειρά 100 σε 250gr/m2 για ξύλινες γέφυρες και 100 σε 150gr/m2 για τις γέφυρες μετάλλων.

1.ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ
Τα ρολά της μεμβράνης ξετυλίγονται εντελώς και σωστά ευθυγραμμισμένα πριν να κυληθούν επάνω πάλι προς το κέντρο από καθένα τέλος τους. Η μεμβράνη εγκαθίσταται έπειτα με τη συγκόλληση μέθοδο από το κέντρο προς τις άκρες. Οι επικαλύψεις πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να στέλνουν το νερό προς τους αγωγούς ή τις υδρορροές. Οι μεμβράνες πρέπει να εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο που να μην είναι ποτέ περισσότερο από τρία πάχη σε οποιοδήποτε σημείο.
2.ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
Πλαϊνές επικαλύψεις: αυτές είναι οι ενώσεις που τρέχουν κατά μήκος της μεμβράνης. Οι επικαλύψεις γίνονται με τη θέρμανση της περιοχής επικάλυψης χρησιμοποιώντας έναν φανό υλικού κατασκευής σκεπής αερίου προπανίου έως ότου αρχίζει να λειώνει και να ρέει η ένωση. Αφού γίνει η επικάλυψη, ενώ είναι ακόμα ζεστή, η ένωση που διαμορφώνεται πρέπει να πιεστεί χρησιμοποιώντας έναν κύκλο που μυρίζεται trowel ή spatula έτσι ώστε μια μικρή ποσότητα ένωσης να στάζει από την ένωση. Οι πλαϊνές επικαλύψεις δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 10cm.
Κύριες επικαλύψεις: αυτές είναι οι ενώσεις στη κοντή πλευρά της μεμβράνης και δεν πρέπει ποτέ να είναι λιγότερο από 15cm. Γύρω από την περίμετρο της στέγης, των διεισδύσεων κ.λπ. η μεμβράνη πρέπει να υιοθετηθεί πλήρως στη γέφυρα ή το υπόστρωμα για τουλάχιστον 1 μέτρο.
3. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΨΗΦΙΔΑΣ
Οι πλαϊνές επικαλύψεις έχουν ελεύθερα σύνορα πλακών selvedge 10cm και θα πρέπει να εφαρμοστούν όπως στο στοιχείο 2 ανωτέρω. Ιδιαίτερη προσοχή, εντούτοις, πρέπει να ληφθεί στην σωστή σφράγιση της κύριας περιτύλιξης. Η κύρια επικάλυψη πρέπει να είναι τουλάχιστον 15cm και η περιοχή όπου η ένωση πρόκειται να διαμορφωθεί πρέπει να θερμανθεί χρησιμοποιώντας ένα trowel ή spatula και η ψηφίδα πρέπει να ξυθεί μακριά. Αυτό θα εξασφαλίσει την σωστή προσκόλληση μεταξύ των μεμβρανών. Οι επικαλύψις πρέπει να εφαρμόζονται έτσι ώστε να στέλνουν το νερό προς τους αγωγούς ή τις υδρορροές.
4. ΠΟΛΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Το στεγανοποιητικό σύστημα θα έπρεπε να προβλέπει τη χρήση περισσοτέρων από ένα στρώματος κι έτσι, τα επόμενα στρώματα θα συνδέονταν πλήρως με το προηγούμενο, κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ενώσεις να είναι τρικλισμένες.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Τα ρολά πρέπει πάντα να αποθηκεύονται κάθετα. Πρέπει να ξεφορτώνονται από τα οχήματα με προσοχή. Δεν πρέπει να πέφτουν από το όχημα. Μην φορτώνετε τα ρολά το ένα επάνω στο άλλο ακόμα και με διαχωριστικό. Εάν είναι δυνατόν, αποθηκεύστε τα ρολά μακριά από το άμεσο φως του ήλιου και προστατεύστε τους από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε θερμοκρασία όχι μικρότερη από +5oC. Αποθηκεύστε τα σε μια προστατευμένη θέση ή αφαιρέστε τη θερμότητα συρρικνώνεται την κάλυψη πολυαιθυλενίου. Θυμηθείτε ότι μια παλέτα ζυγίζει περίπου ένα τόνο. Να το θυμάστε αυτό όταν ανεβάζετε τα υλικά στην στέγη!

Έντυπο Υλικό

prospΔιαφημιστικά φυλλάδια, Τεχνικά εγχειρίδια και άλλα χρήσιμα για download...

Περισσότερα...

 

Untitled-22

 

Επικοινωνία

mailΜΟΝΟΤΕΧ
18χιλ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιων
Τ.Θ. 499 - 57101 ΘΕΡΜΗ
Τηλ. 23920 71479 - Fax 23920 21779