ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Φ 75

Ειδικός Εξαερισμός Ασφαλτοπάνων

Εξαερισµός στεγάνωσης Φ75. Χρησιµοποιείται σε δώµατα τα οποία έχουν εγκλωβισµένη υγρασία παράλληλα µε τη εφαρµογή των ασφαλτοπάνων. Για την καλή λειτουργία των εξαερισµών συνιστάται το τρύπηµα της πλάκας να γίνει έως του σηµείου που υπάρχει η εγκλωβισµένη υγρασία.

Συνεργάτες

logo

18χιλ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών (γέφυρα Ρυσίου)
Τ.Θ. 499 Ν. Ρύσιο
Τ.Κ. 57001 Θέρµη - Θεσσαλονίκη
Τηλ. 0030 23920 71479 - Fax 0030 23920 21779

e-mail: monotex@monotex.gr